Liten skola med stort hjärta

S:ta Maria folkhögskola är en av Sveriges minsta folkhögskolor. Skolan har verksamhet på två ställen i Malmö, dels mitt i Rosengårds centrum, dels i stadsdelen Davidshall i centrala Malmö.
Lokaliseringen av skolan mitt i centrumbyggnaden i Rosengård präglar på många sätt dess deltagare. Här läser deltagarna allmän kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs.

Vid Davidhallstorg läser deltagarna särskild kurs, en inriktning för människor med psykiska funktionshinder och som ett tredje verksamhetsområde har skolan en tydlig profilering mot att vara det självklara folkbildningsalternativet för Bibelkurser inom Stockholms katolska stift.
Läs mer

FAQ

Du gör din ansökan direkt till oss. Detta då varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning, det finns alltså inte någon central antagningsenhet.
Du kan ansöka på två olika sätt, antingen kommer du ner till skolan och gör ansökan på plats eller så kan du lämna ansökan digitalt genom att klicka här.

Nej, du läser alla ämnen som behövs för att slutföra grundskolan och/eller gymnasiet.

Nej, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen.
Du som studerar på behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.
Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Ja, när du har blivit antagen till skolan kan du ansöka om studiemedel via länken: https://www.csn.se/

Ja, om du uppfyller folkhögskolans omfattnings- och innehållskrav kan du söka till högskolan. Innehållskravet uppfylls genom att du får behörighet i ett visst antal ämnen. Omfattningskravet innebär att du måste studera på folkhögskolan en viss tid för att det ska motsvara tre år på gymnasiet. Hur lång studietid du behöver beror på din studiebakgrund, arbetslivserfarenhet m.m.

Grundläggande förutsättningar för att bli antagen är:
Godkänd SFI  eller motsvarande svenska kunskaper.
Komplett ansökan när skolan startar
Att du visar motivation, intresse och ambition för att studera.
Om du antas beror på hur många lediga platser som finns för den kommande terminen.