Bibelskola

KATOLSK BIBELSKOLA PÅ INTERNET

Välkommen! Må Guds välsignelse komma över vår nya termin!

 

Vårens kurser börjar torsdagen 6 februari och håller på tills 28 maj.

Kurserna är gratis, öppna för alla intresserade, för katoliker och icke-katoliker, för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten.

ANMÄLAN ÖPPEN NU FRAM TILLS SÖNDAGEN 2 FEBRUARI 

Både nya och gamla elever måste registrera sig inför vårterminen. Alltså senast 2 februari.

Så här gör du:

 

På vår register-sida blir du först ombedd att hitta på ett användarnamn. Ta t.ex. ditt förnamn (utan å,ä,ö) plus första bokstaven i efternamnet (utan mellanslag). Om du t.ex. heter Börje Hansson kan du skriva

BorjeH

Därefter fyller du i vanliga personuppgifter i respektive fält. Observera att personnumret ska ha 12 siffror utan streck, t.ex.

197808251889

Slutligen hittar du på ett personligt lösenord. Blanda gärna stora och små bokstäver och siffror. Jag skulle välja något som detta – som är lätt att komma ihåg:

MinBibelkurs77

Eller något liknande. Men det är viktigt att du själv hittar på ett lösenord. Det är personligt. Andra ska inte få det.

Slutligen loggar du in med ditt användarnamn och lösenord och ber datorn spara dem (anteckna dem för säkerhets skull på ett papper så att du har dem vid sidan om när kursen börjar).

Efter ett par dagar får du mejl av oss om att du är registrerad.

Några dagar innan terminen börjar kontaktar vi dig igen för att kolla om allt fungerar som det ska.

Registreringssidan? Den hittar du här nedan, klicka på:

Register

Problem med registreringen eller inloggningen?

Elever som har särskilda frågor kring anmälan, lösenord och teknisk support vänder sig i första hand till Lars Holmqvist på tel. 040 – 22 31 13. Lars nås också på:

expedition@sanktamaria.fhsk.se

Alternativt kan man vända sig till mig på tel. 070 – 33 22 904 (säkrast tisdag till fredag kl. 8-12).

Vårens kurser:

Det blir följande ämnen under våren:

Gamla Testamentet: Vishet och poesi i Gamla testamentet.

Vi läser och tolkar vishetsböckerna, Höga Visan och Psaltaren. Hur kom de många ordspråken, bönerna och visdomsorden till? Vilken funktion hade de inom  den dåtida judendomen? Hur tolkar vi dem kristet?  

Nya testamentet: Johannes-skrifterna

Vi djupdykar i Johannes evangelium, hans tre brev och Uppenbarelseboken.  Där möter vi människan Jesus på mycket nära håll och märker samtidigt den avgrund som skiljer hans gudomlighet från vår värld. Vem var författaren, denne märkliga apostel som stod Jesus så nära och vad ville han ge oss?

 

Lärare är undertecknad, Björn Håkonsson. Assisterande lärare är Ola Samnegård, nyutbildad teolog från Newmaninstitutet i Uppsala, som hjälper till med planering och strategi och besvarar en del av de uppgifter som de studerande lämnar in varje vecka. I bakgrunden finns Lars Holmqvist, skolans it-man, som bistår när tekniken inte vill som vi vill.

Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Vår baskurs på Sankta Maria folkhögskola är som ett hjul med fyra rullande terminer – A, B, C, D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Terminerna är olika och bygger inte på föregående terminer, det spelar därmed ingen roll vilken termin man väljer att börja sina studier. Var och en gör uppgifterna på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Varje vecka mottar ni en elektronisk kurstidning med information där ni dessutom kan debattera med varandra. Vi utgår från Bibel 2000 som arbetsbibel, men det är en bra idé att ha någon alternativ översättning till hands, gärna en katolsk utgåva på annat språk än svenska. Som studiebok använder vi min nyligen utkomna bok ”Vandra med oss för vägen är lång” (information: www.vandra-med-oss.webnode.se). Varje vecka (torsdag) släpps en ny lektion om Gamla och en lektion om Nya testamentet. Den inspelade filmen ligger kvar på hemsidan så eleverna kan se den när de vill. Man behöver alltså inte koppla upp sig redan torsdag kväll.

De studerande som går hela bibelskolan, d.v.s. fyra terminer i både ämnen,  Gamla och Nya testamentet, kan få ett intyg – diplom – som visar att de har fullgjort hela denna baskurs. De ska i så fall själva begära detta efter avslutad kurs. Många väljer dock att läsa bara en termin eller ett enda ämne – det är upp till var och en.

———————

Vill du veta mer om våra kurser? Tveka inte att ringa.

Diakon Björn Håkonsson, kursledare

070 – 33 22 904 (säkrast tisdag till fredag kl. 8-12)

Vad är "katolska bibelstudier?

Skapelse: Gud OCH big bang

Varför har vi FYRA evangelier?