Bibelskola

PLATSER KVAR – SISTA CHANS FÖR ANMÄLAN TILL KATOLSK BIBELSKOLA PÅ INTERNET – HÖSTTERMINEN

Välkommen – vi måste ha din

anmälan senast tisdagen 3 september.

Meddela dina personuppgifter (namn, fullständigt personnummer, adress samt telefonnummer) till

expedition@sanktamaria.fhsk.se

Du får en bekräftelse samt inloggningsuppgifter så att du kan se lektionerna på klassrummen på denna hemsida.

Sändningarna denna termin släpps varje onsdag kväll med början 4 september och slutar 27 november men man kan se dem precis när man vill.

Onsdagar kl. 19-20: Gamla testamentets profeter – Guds röster i motvind
Onsdagar kl. 20-21: Paulus och Lukas – två vänner och deras skrifter

Lektionerna får en rejäl make-over inför denna termin, både till innehåll och form. Även studerande som gått dessa kurser tidigare är välkomna att anmäla sig igen – det blir inte som innan. Låt er överraskas!

Tolv tillfällen under hösten – olika teman

I: 4/9:  NT: Om Jungfru Maria och barndomsberättelsen, Lukas ”universalism”, Jesu släkttavla, det speciella med Lukas evangelium. GT: Det gudomliga barnet förutsagt hos profeterna.

II: 11/9: NT: Den förmanande Jesus i Lukas evangelium, orden mot de rika, självgoda, högfärdiga…  GT: Vad är profetia och inspiration? Lite om profetismen i NT också.

III: 18/9: NT: Den barmhärtige Jesus – grundtema i Lukas bok.  GT: Amos, Mika och Jesaja – deras sociala budskap

IV: 25/9: NT: Lukas evangelium som böneskola. GT: Tidiga profeter utan böcker (Natan, Elia, Elisha, Mika m.m.)

V: 2/10: NT: Lukanskt särstoff i passions- (och uppståndelsesberättelsen). GT: Förutsägelserna om den lidande Messias hos profeterna

VI: 9/10: NT: Lukas uppståndelsesberättelse kontra Paulus version i 1 Kor. GT: Hesekiel

VII: 16/10: NT: Apostlagärningarna innan Paulus framträder. GT: Jona

VIII: 23/10: NT: Paulus liv och verk – en översikt. GT: De sena profeterna, Malaki, Sefanja m.m.

IX: 6/11: NT: Apostlagärningarnas berättelse om Paulus. GT: Jeremia – en översikt över hans liv och lära

X: 13/11: NT: Paulus – svaghetens apostel. GT: Jeremias lidanden

XI: 20/11: NT: Pastorala problem i Paulus arbete, 1 Kor, Ef, om gnosticismen och om Andens gåvor till gagn för kyrkan, Kristi kropp. GT: Hosea

XII: 27/11: NT: Romarbrevet, Luthers tolkningar, judendomen som viktigt tema. GT: Habackuk och hans tid

Allmän information om Sankta Maria folkhögskolas online-bibelkurser

Våra kurser är gratis och öppna för alla intresserade, för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten. Lärare är undertecknad, Björn Håkonsson. Ny assisterande lärare blir Ola Samnegård, nyutbildad teolog från Newmaninstitutet i Uppsala, som ska hjälpa till med planering och strategi och i någon mån besvara de uppgifter som de studerande lämnar in varje vecka. Välkommen, Ola! I I bakgrunden håller Lars Holmqvist, skolans it-man, som vanligt ett vaket öga på tekniken.

Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Vår baskurs på Sankta Maria folkhögskola har fyra terminer – A, B, C, D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Inga förkunskaper krävs, var och en gör uppgifterna på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Nu under hösten (termin C) har vi – som ovan nämnts – kurserna om profeterna i Gamla testamentet och om Lukas, Paulus och deras skrifter i Nya testamentet.

De studerande som går hela bibelskolan, d.v.s. fyra terminer i både ämnen, kan få ett intyg – diplom – som visar att de har fullgjort hela denna baskurs. De ska i så fall själva begära detta efter avslutad kurs. Många väljer dock att läsa bara en termin eller ett enda ämne – det är upp till var och en.

Diakon Björn Håkonsson, bibellärare på skolan.

Vill du veta mer om våra kurser? Tveka inte att ringa.

För särskilda frågor kring anmälan, lösenord och teknisk support vänder du dig till tel. 040 – 22 31 13 (Lars Holmqvist) eller till

expedition@sanktamaria.fhsk.se

För frågor kring kursernas innehåll kan du ringa (säkrast måndag till fredag kl. 8-12) på tel. 070 – 33 22 904 (Björn Håkonsson)

Minilektion - de fyra evangelisterna