Bibelskola

KATOLSK BIBELSKOLA PÅ INTERNET – anmälan öppen nu – välkommen!

Vårens kurser börjar torsdagen 6 februari och håller på tills 28 maj.

Anmäl dig senast söndagen 2 februari. Skriv namn, adress, telefonnummer och fullständigt personnummer till expedition@sanktamaria.fhsk.se. Då får du ett personligt lösenord till klassrummen så att du kan logga in och se lektionerna.

Det blir följande ämnen under våren:

Gamla Testamentet: Vishet och poesi i Gamla testamentet.

Vi läser och tolkar vishetsböckerna, Höga Visan och Psaltaren. Hur kom de många ordspråken och visdomsorden till? Vilken funktion hade de inom  den dåtida judendomen? Hur tolkar vi dem kristet? 

Nya testamentet: Johannes-skrifterna

Vi djupdykar i Johannes evangelium, hans tre brev och Uppenbarelseboken.  Där möter vi människan Jesus på mycket nära håll och märker samtidigt den avgrund som skiljer hans gudomlighet från vår värld. Vem var denne märkliga apostel som stod Jesus så nära och vad ville han ge oss?

 

Våra kurser är gratis och öppna för alla intresserade, för katoliker och icke-katoliker, för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten. Under kursens gång tar vi upp båda traditionella tolkningar och nyare teorier samt textvetenskapliga och bibelarkeologiska rön.

Lärare är undertecknad, Björn Håkonsson. Assisterande lärare är Ola Samnegård, nyutbildad teolog från Newmaninstitutet i Uppsala, som hjälper till med planering och strategi och besvarar en del av de uppgifter som de studerande lämnar in varje vecka. I bakgrunden finns Lars Holmqvist, skolans it-man, som bistår när tekniken inte vill som vi vill.

Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Vår baskurs på Sankta Maria folkhögskola är som ett hjul med fyra rullande terminer – A, B, C, D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Terminerna är olika och bygger inte på föregående terminer, det spelar därmed ingen roll vilken termin man väljer att börja sina studier. Inga förkunskaper krävs, var och en gör uppgifterna på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Varje vecka mottar ni en elektronisk kurstidning med information där ni dessutom kan debattera med varandra. Vi utgår från Bibel 2000 som arbetsbibel, men det är en bra idé att ha någon alternativ översättning till hands, gärna en katolsk utgåva på annat språk än svenska. Som studiebok använder vi min nyligen utkomna bok ”Vandra med oss för vägen är lång” (information: www.vandra-med-oss.webnode.se). Varje vecka (torsdag) släpps en ny lektion om Gamla och en lektion om Nya testamentet. Den inspelade filmen ligger kvar på hemsidan så eleverna kan se den när de vill. Man behöver alltså inte koppla upp sig redan torsdag kväll.

De studerande som går hela bibelskolan, d.v.s. fyra terminer i både ämnen,  Gamla och Nya testamentet, kan få ett intyg – diplom – som visar att de har fullgjort hela denna baskurs. De ska i så fall själva begära detta efter avslutad kurs. Många väljer dock att läsa bara en termin eller ett enda ämne – det är upp till var och en.

———————

Vill du veta mer om våra kurser? Tveka inte att ringa.

Elever som har särskilda frågor kring anmälan, lösenord och teknisk support vänder sig till tel. 040 – 22 31 13 (Lars Holmqvist) eller till

expedition@sanktamaria.fhsk.se

För frågor kring kursernas innehåll kan du ringa mig (säkrast tisdag till fredag kl. 8-12) på tel. 070 – 33 22 904.

 

Diakon Björn Håkonsson, kursledare