Bibelskola

KATOLSK BIBELSKOLA PÅ INTERNET

Vårens bibelkurser är igång och antagningen stängd. Kursboken om Bibeln som används på våra kurser kan dock laddas ner av alla, kostnadsfritt, även av de som inte studerar på skolan. Klicka på

VANDRA MED OSS FÖR VÄGEN ÄR LÅNG

Våra kurser är kostnadsfria. De är öppna för alla intresserade, för katoliker och icke-katoliker, för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten. Klassiska såväl som moderna tolkningssätt hjälper oss att bättre förstå världens mest spridda och lästa bok, inte minst i en katolsk kontext.

De som har frågor kring anmälan, lösenord och teknisk support vänder sig i första hand till Lars Holmqvist på tel. 040 – 22 31 13. Lars nås också på:

expedition@sanktamaria.fhsk.se

… eller till undertecknad, Björn Håkonsson, på tel. 070 – 33 22 904 (säkrast tisdag till fredag kl. 8-12) som är lärare på kurserna. Assisterande lärare är Ola Samnegård, nyutbildad teolog från Newmaninstitutet i Uppsala, som hjälper med planering och strategi och besvarar en del av de uppgifter som de studerande lämnar in varje vecka. I bakgrunden bistås vi av Lars Holmqvist när tekniken inte vill som vi vill.

Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Vår baskurs på Sankta Maria folkhögskola är som ett hjul med fyra rullande terminer – A, B, C och D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Terminerna är nämligen olika och bygger inte på föregående terminer, så det spelar därmed ingen roll vilken termin man väljer att börja sina studier. Just nu pågår termin D – om Johannesskrifterna i Nya testamentet, och om vishet, poesi och bön i Gamla testamentet. Till hösten ska kurstermin A ta vid – om Matteus evangelium och de fem Moseböckerna.  Information om anmälan till höstterminen publiceras mot slutet av våren på denna hemsida samt i broschyrer som skickas till katolska församlingar i Sverige.

Uppgifterna under kursen gör de studerande var och en på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Varje vecka (torsdag) släpps en ny lektion om Gamla och en lektion om Nya testamentet. Den inspelade filmen ligger kvar på hemsidan så eleverna kan se den när de vill. Man behöver alltså inte koppla upp sig redan torsdag kväll. Varje vecka (onsdagskvällar) mottar eleverna via e-post vår kurstidning med information där de dessutom kan läsa inlägg och debattera med varandra.

Vi utgår från Bibel 2000 som arbetsbibel, men det är en bra idé att ha någon alternativ översättning till hands, gärna en katolsk utgåva (med kommentarer) på annat språk än svenska. Som studiebok använder vi som ovan sagt ”Vandra med oss för vägen är lång” som man kan ladda ner fritt. Mer information om boken finns på

www.vandra-med-oss.webnode.se.

De studerande som går hela bibelskolan, d.v.s. fyra terminer i både ämnen,  Gamla och Nya testamentet, kan få ett intyg – diplom – som visar att de har fullgjort hela denna baskurs. De ska i så fall själva begära detta efter avslutad kurs. Beräkningsgrunden för att ha ”klarat av” de fyra terminerna är i så fall att minst 6 uppgifter blev inlämnade i båda ämnena  varje termin. De flesta väljer dock inte bibelkursen för att få ett intyg. Många väljer att läsa bara en termin eller ett enda ämne – det är upp till var och en.

———————

Vill du veta mer om våra kurser? Tveka inte att ringa.

Diakon Björn Håkonsson, kursledare

070 – 33 22 904 (säkrast tisdag till fredag kl. 8-12)

Vad är "katolska bibelstudier?

Skapelse: Gud OCH big bang

Varför har vi FYRA evangelier?