Bibelskola

KATOLSK BIBELSKOLA PÅ INTERNET

Alla kan gå Sankta Maria folkhögskolas online-bibelkurser

Våra kurser är gratis och öppna för alla intresserade, för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten.

Katolska kyrkan har präglats av Bibeln – och med Bibeln i hand satt sin prägel på samhällen, språk och tänkande – under två tusen år. Vi letar upp rötterna till katolsk kristen kultur och tro genom att komma så nära de bibliska författarna, och därmed kyrkans ursprung, som möjligt. Det är en upptäcktsfärd med överraskningar. Kursen ges som direkta sändningar här på hemsidan varje onsdag kväll (men spelas in och kan även ses i efterhand). Kl. 19-20 handlar det om Gamla testamentet, kl. 20-21 om Nya testamentet. Vårterminen börjar 6 februari och håller på tills 29 maj.  Antagningen är nu slut. Vi tar inte in fler elever för vårterminen, men du är välkommen att redan nu höra av dig om du är intresserad av att vara med till hösten. Det blir även två fysiska träffar för deltagarna där kursens innehåll diskuteras och de lär känna varandra. Även du som inte är inskriven på kursen får dyka upp då och vara med som gäst (gäster ska anmäla sig i förväg på tel. 070 – 33 22 904). Man väljer ett av följande alternativ:

Göteborg: LÖRDAGEN 30 MARS KL. 13 – 16 (Kristus Konungens församling, Parkgatan 14)

Stockholm: LÖRDAGEN 13 APRIL KL. 14 – 17  (Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4, Stockholm (Gamla Stan)

Bibelkurser via internet erbjuds också av katolska folkhögskolan i Göteborg (www.elisabet.se). Katolska bibelstudier via internet på högskolenivå (halvdistanskurs) kan man läsa vid Newmaninstitutet i Uppsala (www.newman.se).

Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Vår baskurs på Sankta Maria folkhögskola har fyra terminer – A, B, C, D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Inga förkunskaper krävs, var och en gör uppgifterna på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Nu under våren (termin B) håller vi på med en kurs om Det gamla Israels historia från Josua till Mackabeerna i Gamla testamentet och om Markus och hans evangelium i Nya testamentet.

De studerande som går hela bibelskolan, d.v.s. fyra terminer i både ämnen, kan få ett intyg – diplom – som visar att de har fullgjort hela denna baskurs. De ska i så fall själva begära detta efter avslutad kurs. Många väljer dock att läsa bara en termin eller ett enda ämne – det är upp till var och en.

Diakon Björn Håkonsson, bibellärare på skolan.

Vill du veta mer om våra kurser? Tveka inte att ringa.

För frågor kring anmälan, lösenord och teknisk support vänder du dig till tel. 040 – 22 31 13 (Lars Holmqvist)

För frågor kring kursernas innehåll kan du ringa (måndag till fredag kl. 8-12) på tel. 070 – 33 22 904 (Björn Håkonsson)